Truy xuất nguồn gốc: Tiêu chuẩn - Quy định và Thực hành

Trong nhiều năm qua, việc công bố tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc (TCVN 12850:2019) vẫn còn bỏ ngỏ do chưa có văn bản hướng dẫn từ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ). Nguyên nhân khách quan là do Thế giới chưa có quy định cụ thể về truy xuất nguồn gốc, nhưng dưới góc nhìn chủ quan thì việc triển khai nội dung này ở Việt Nam còn theo lối tư duy cũ, chỉ tập trung vào việc thừa nhận các tiêu chuẩn quốc tế, chưa chủ động nghiên cứu để liên kết các tiêu chuẩn để phù hợp với hệ thống quy định trong nước và quốc tế.

Để giải quyết vấn đề đó, VN Check đã quyết tâm xây dựng nền tảng công nghệ truy xuất nguồn gốc dựa trên 3 cấu phần chính:

1. Hệ thống quy định của ngành:

- Thông tư số: 25/2019/TT-BYT: Quy định việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

- Thông tư số: 03/2011/TT-BNNPTNT: Quy định nguyên tắc và thủ tục thực hiện truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản.

- Thông tư số: 17/2021/TT-BNNPTNT: Quy định việc truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

2. Văn bản Quy phạm pháp luật và Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia:

- Nghị định số: 13/2022/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

  • TCVN 11128:2015 về Mã số mã vạch
  • TCVN 11892-1:2017 về Thực hành Nông nghiệp tốt,
  • TCVN 11041(1 - 8): 2017 về Nông nghiệp hữu cơ,
  • TCVN 12827-2019 về TXNG – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng Hoa quả tươi.
  • TCVN 13166 (1 - 6):2020 về TXNG –Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt (các loại).
  • TCVN 12850:2019 về TXNG - Yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Ngoài ra, VN Check còn tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng HACCP, ISO 22000 và các tiêu chuẩn thực hành khác: GlobalGAP, USDA, JAS... dựa trên nền Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2015) và Đảm bảo nguyên tắc Hệ thống quản lý An toàn thông tin (ISO 27001:2013) phù hợp chung với mọi thị trường trong nước và quốc tế

3. Công nghệ phù hợp có thể áp dụng với các tiêu chuẩn trên:

- Công nghệ Internet vạn vật (IoT).

- Công nghệ chuỗi khối (Blockchain).

Ngoài những công nghệ điển hình ở trên nhằm mục đích thu thập dữ liệu, mã hóa dữ liệu theo thời gian thực để đảm bảo minh bạch về nguồn gốc còn có một số công nghệ khác như trí tuệ nhân tạo (AI) và Dữ liệu lớn (Big Data) giúp cho việc quản lý, truy xuất thông tin được đảm bảo minh bạch hơn.

 

Theo quy định tại Thông tư số Số: 11/2021/TT-BKHCN ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ:

Điều 10. Phương thức và biện pháp áp dụng TCVN

1. Phương thức áp dụng TCVN

a) Áp dụng trực tiếp

TCVN áp dụng trực tiếp mà không thông qua một tài liệu trung gian khác.

b) Áp dụng gián tiếp

TCVN áp dụng thông qua tài liệu trung gian khác (văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật...) có viện dẫn TCVN đó.

2. Biện pháp áp dụng TCVN

a) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, đào tạo áp dụng TCVN cho các đối tượng liên quan.

b) Sử dụng TCVN một cách thích hợp trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động kinh tế - xã hội khác.

c) Đẩy mạnh các hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định, chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn, công nhận theo các TCVN đã công bố.

 

Như vậy, khi chưa có hướng dẫn chi tiết về hệ thống TXNG hợp chuẩn thì VN Check sẽ áp dụng trực tiếp các quy định của ngành, TCVN 12850:2019 để làm căn cứ và ứng dụng các công nghệ 4.0 hiện đại để đưa VN Check đến với doanh nghiệp và người tiêu dùng kịp với xu hướng của thế giới. Chúng tôi thu thập các thông tin tuân thủ cấu trúc của chuỗi cung ứng và hiển thị theo từng tiêu chuẩn trong nước (VietGAP, TCVN, TCCS) và tiêu chuẩn Quốc tế (ISO, GMP, JAS, USDA, EU Organcis). Chúng tôi cam kết hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp áp dụng đầy đủ các quy định, tiêu chuẩn chất lượng để triển khai hệ thống TXNG phù hợp.