Công nghệ của VN Check

Một số công nghệ chúng tôi ứng dụng tại VN Check, mời quý vị tham khảo:

1. Hệ thống IoT:

Chúng tôi tích hợp IoT vào một số thiết bị sau:

Nhóm 01: Nhóm thiết bị cảnh báo sai số.

Nhóm 02: Nhóm thiết bị thông báo, khuyến nghị.

Nhóm 03: Nhóm thiết bị phục vụ cho sản xuất.

2. Hệ thống Ai:

Việc sử dụng Ai được chúng tôi tiến hành trong 03 giai đoạn:

Quy trình 01: Xác minh danh tính.

Quy trình 02: Chuẩn đoán sâu bệnh.

Quy trình 03: Phân biệt hàng giả, hàng nhái.

Để sử dụng 03 quy trình này đòi hỏi nhiều công nghệ tích hợp, trên cơ sở đó chúng tôi tích hợp API của một số đối tác tham gia vào các quy trình này để chuẩn hóa dữ liệu phục vụ TXNG cũng như đưa ra dự đoán, cảnh báo cho hệ thống.

3. Công nghệ Blockchain:

Bước 1: Tiếp cận dữ liệu.

Bước 2: Đồng bộ dữ liệu.

Bước 3: Mã hóa dữ liệu (Blockchain).

Trên đây là một số công nghệ, thiết bị mà chúng tôi đã triển khai cho VN Check. Quý vị tham khảo, có ý kiến đóng góp, xin vui lòng LIÊN HỆ với chúng tôi! Xin cảm ơn!