Lựa chọn sản phẩm - dịch vụ

GÓI DÙNG THỬ (FREE)

1.000.000
(VND)
 • Miễn phí Đơn vị sản xuất dưới  01 ha
 • Tối đa  4.000 QR  Chống hàng giả

    Hoặc: 2.000 QR TXNG Kênh phân phối

 

      + 01 tháng Nhật ký sản xuất

 

 • Gói thuê bao dùng thử  01 tháng
 • Lưu trữ dữ liệu  01 năm

 

(Không bao gồm chi phí in tem)

 

DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ

10.000.000
(VND)
 • Diện tích sử dụng tối đa:  10ha

 • Tối đa  40.000 QR  Chống hàng giả

Hoặc:

- Tối đa  20.000 QR  TXNG Kênh phân phối

- Tối đa  10.000 QR  TXNG Nhật ký sản xuất

- Tối đa    4.000 QR  TXNG Vật tư đầu vào

 • Gói thuê bao  01 năm

 • Lưu trữ dữ liệu  05 năm

 

(Giá trên chưa bao gồm chi phí in tem)

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

50.000.000
(VND)
 • Diện tích sử dụng tối đa:  50ha

 • Tối đa  200.000 QR  Chống hàng giả

Hoặc:

- Tối đa  100.000 QR  TXNG Kênh phân phối

- Tối đa  50.000 QR  TXNG Nhật ký sản xuất

- Tối đa  20.000 QR  TXNG Vật tư đầu vào

 • Gói thuê bao  01 năm
 • Lưu trữ dữ liệu  05 năm

 

(Giá trên chưa bao gồm chi phí in tem)

GIẢI PHÁP NHẬT KÝ ĐIỆN TỬ

600.000
(VND)
 • Quản lý Diện tích tối thiểu  02  ha / năm
 • Quản lý Nhân sự tối đa  02  người / năm

            (thêm 01 người +50.000 VND)

 

 • Quản lý Tối đa  03  loại cây trồng / năm

            (thêm 01 loại cây trồng +50.000 VND)

 

 • Quản lý Vật tư tối đa  05  chủng loại

 

(Thời hạn 01 năm, chưa bao gồm VAT)

ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CTV

25.000.000
(VND)
 • Quản lý Tối đa  500  địa điểm
 • Gói dành cho  500  Cộng tác viên (CTV)
 • Quản lý Tối đa  10  cơ sở đóng gói
 • Dành riêng cho kinh doanh Hệ thống

 

(Giá cho mỗi 500 CTV)

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

 • Hội thảo giới thiệu sản phầm, dịch vụ
 • Phân chia lợi tức hàng tháng  50/50
 • Hỗ trợ lên đến  1.000.000.000 VND
 • Miễn phí  01  năm  đầu khai thác

 

(TT Ứng dụng KHCN hoặc Doanh nghiệp KHCN)