Hãy trải nghiệm cùng Doanh nghiệp SMB và SME ngày ra mắt

Để chuẩn bị cho chương trình ra mắt VN Check (dự kiến diễn ra vào ngày 25/9/2023). Chúng tôi triển khai chương trình hỗ trợ tới 20 khách hàng doanh nghiệp Siêu nhỏ (SMB) và Doanh nghiệp Nhỏ và vừa (SME) như sau:

DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ (SMB)

+ Có 10.000.000 VNC tín dụng trong tài khoản

Để tạo tối đa  40.000 QR  Chống hàng giả

Hoặc:

- Tối đa  20.000 QR  TXNG Kênh phân phối

- Tối đa  10.000 QR  TXNG Nhật ký sản xuất

- Tối đa    4.000 QR  TXNG Vật tư đầu vào

Gói thuê bao  01 năm

Lưu trữ dữ liệu  05 năm

+ 1.000 Cổ phần tương đương 10.000.000 VND (Công ty cam kết mua lại sau 02 năm)

+ 01 gian hàng miễn phí trị giá 5.000.000 VND tại chương trình ra mắt.

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (SME)

+ Có 50.000.000 VNC tín dụng trong tài khoản

Để tạo tối đa 200.000 QR  Chống hàng giả

Hoặc:

- Tối đa  100.000 QR  TXNG Kênh phân phối

- Tối đa  50.000 QR  TXNG Nhật ký sản xuất

- Tối đa  20.000 QR  TXNG Vật tư đầu vào

Gói thuê bao  01 năm

Lưu trữ dữ liệu  05 năm

+ 5.000 Cổ phần tương đương 50.000.000 VND (Công ty cam kết mua lại sau 02 năm)

+ 01 gian hàng miễn phí trị giá 10.000.000 VND tại chương trình ra mắt.

Số lượng có hạn, hãy liên hệ ngay hôm nay: