Thông báo: Nâng cấp phiên bản mới lên 2.3

THÔNG BÁO: VN Check hiện đang bảo trì, nâng cấp lên phiên bản mới (Version 2.3)

Năm 2022, VN Check tập trung vào thử nghiệm giai đoạn 3 trên 100 sản phẩm của khách hàng. Đến nay, cơ bản chúng tôi đã thu nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu và đang chuẩn bị cho ra mắt phiên bản mới (Version 2.3) với những tính năng vượt trội như:

- Hệ thống nhật ký canh tác, nhật ký sản xuất, nhật ký phân phối tích hợp IoT đầy đủ.

- Hệ thống chống giả bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

- Hệ thống kết nối chuyên gia và Bản đồ số.

Với phiên bản mới, VN Check sẽ chính thức đưa vào thương mại hóa nền tảng truy xuất nguồn gốc (dự kiến vào tháng 3/2023). Chúng tôi bắt đầu ngưng thử nghiệm và tiến hành nâng cấp từ ngày 26/12/2022.

Chúng tôi Xin lỗi về sự bất tiện này!