TCVN 11892-1:2017 - Tiêu chuẩn VietGAP về Trồng trọt (Tóm tắt)

TCVN 11892-1:2017 quy định các yêu cầu về thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) cho sản xuất, sơ chế và bảo quản sản phẩm trồng trọt nhằm đảm bảo các yếu tố sau:

 • An toàn thực phẩm
 • Chất lượng sản phẩm
 • Sức khỏe và an toàn lao động
 • Bảo vệ môi trường
 • Truy xuất nguồn gốc sản phẩm

(Hình ảnh minh họa: Thu thập dữ liệu để xây dựng tiêu chuẩn cho Rau Khoai lang) 

Dưới đây sẽ mô tả chi tiết các nội dung cần thực hiện trong quá trình thược hành canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP. 

1. Đào tạo:

 • Đối tượng:
  • Cán bộ quản lý trực tiếp sản xuất VietGAP.
  • Người lao động tham gia sản xuất, sơ chế sản phẩm VietGAP.
  • Nhân viên kiểm tra nội bộ VietGAP.
 • Nội dung:
  • Kiến thức về VietGAP sản xuất cây trồng.
  • Kỹ năng thực hành VietGAP sản xuất cây trồng.
  • Kiến thức về an toàn thực phẩm, sức khỏe lao động, bảo vệ môi trường.
 • Hình thức:
  • Đào tạo nội bộ hoặc đào tạo bên ngoài.
 • Chứng chỉ:
  • Cán bộ quản lý, nhân viên kiểm tra nội bộ: Cần có Chứng chỉ kiến thức an toàn thực phẩm.
  • Người lao động: Cần được đào tạo về VietGAP sản xuất cây trồng hoặc có kiến thức về VietGAP sản xuất và quản lý cây trồng tại công đoạn mà họ làm việc trực tiếp.

2. Cơ sở vật chất:

 • Phải đảm bảo:
  • Vệ sinh, an toàn, phù hợp với yêu cầu sản xuất, sơ chế và bảo quản sản phẩm.
  • Không gây ô nhiễm môi trường.
 • Bao gồm:
  • Khu vực sản xuất:
   • Phải được phân biệt hoặc có biện pháp cách ly với khu vực sản xuất không VietGAP.
   • Phải được che chắn để tránh mưa, gió, ánh nắng trực tiếp.
   • Phải có hệ thống thoát nước tốt.
  • Khu vực sơ chế và bảo quản (nếu có):
   • Phải được thiết kế, xây dựng và bảo quản để tránh ô nhiễm sản phẩm.
   • Phải có đủ trang thiết bị cần thiết cho sơ chế và bảo quản sản phẩm.
  • Kho chứa vật tư:
   • Phải được thiết kế, xây dựng và bảo quản để tránh ô nhiễm vật tư.
   • Phải có đủ điều kiện bảo quản cho từng loại vật tư.
 • Yêu cầu cụ thể:
  • Xem TCVN 11892-1:2017, Phụ lục A.

3. Quy trình sản xuất:

 • Phải có quy trình sản xuất nội bộ cho từng loại cây trồng hoặc nhóm cây trồng.
 • Quy trình sản xuất phải bao gồm:
  • Lựa chọn khu vực sản xuất.
  • Quản lý đất, giá thể, nước tưới.
  • Lựa chọn giống cây trồng.
  • Gieo trồng, chăm sóc cây trồng.
  • Thu hoạch, sơ chế sản phẩm.
  • Quản lý thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và hóa chất khác.
  • Quản lý dịch hại.
  • Bảo quản sản phẩm.
 • Yêu cầu cụ thể:
  • Xem TCVN 11892-1:2017, Mục 3.2.

4. Ghi chép và lưu hồ sơ:

 • Phải ghi chép đầy đủ các hoạt động sản xuất, sơ chế và bảo quản sản phẩm.
 • Hồ sơ phải bao gồm:
  • Quy trình sản xuất nội bộ.
  • Ghi chép về hoạt động sản xuất, sơ chế và bảo quản sản phẩm.
  • Kết quả kiểm tra, giám sát.
  • Biên bản xử lý vi phạm.
 • Hồ sơ phải được lưu giữ ít nhất 12 tháng.

5. Quản lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm:

 • Sản phẩm phải tuân thủ các quy định về:
  • Giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.
  • Giới hạn nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.
  • Giới hạn nhiễm độc tố nấm trong thực phẩm.
 • Sản phẩm phải được truy xuất nguồn gốc.

Đây là các nội dung chính của TCVN 11892-1:2017 VietGAP về Trồng trọt. Để triển khai Truy xuất nguồn gốc với nhật ký điện tử theo tiêu chuẩn VietGAP, quý vị vui lòng liên hệ HOTLINE 024 6258 6258 để được hỗ trợ!