Hội thảo Khoa học xây dựng nông nghiệp, nông thôn thông minh: Cơ hội, thách thức và giải pháp

Sáng 18/12, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố phố hợp với Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số; Hội Điện tử và Tin học Hải Phòng tổ chức Hội thảo Khoa học xây dựng nông nghiệp, nông thôn thông minh: Cơ hội, thách thức và giải pháp.

Toàn cảnh Hội nghị Ngày 18-12-2023

Tiến sĩ Bùi Thanh Tùng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố; Viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số Nguyễn Thị Bích Lan; Chủ tịch Hội Điện tử và Tin học Hải Phòng Bùi Xuân Tuấn đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở, ngành và các đơn vị liên quan.

Tại Hội thảo, các đại biểu nghe các chuyên gia, khoa học, trình bày trao đổi, chia sẻ những nội dung liên quan đến: các giải pháp phát triển mô hình xã nông thôn mới (NTM) thông minh; ứng dụng công nghệ chiếu sáng và điều khiển IoT trong sản xuất công nghệ cao; ứng dụng công nghệ 4.0 – Chống làm hàng giả và truy xuất nguồn gốc; định hướng chuyển đổi số và mô hình nông nghiệp, nông thôn thông minh trong phát triển nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; vai trò của Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong xây dựng nông thôn thông minh; triển khai Các giải pháp phát triển mô hình nông thôn thông minh hiệu quả tại các vùng nông thôn, đưa kinh tế số phát triển tiếp cận tới mọi vùng.

TS BÙi Thanh Tùng

Tiến sĩ Bùi Thanh Tùng Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Tiến sĩ Bùi Thanh Tùng Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố nhấn mạnh: Hội thảo là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện tốt các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 749/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình Chuyển đối số quốc gia; số 263/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2021 - 2025; số 923/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM, giai đoạn 2021 - 2025; số 922/QĐ-TTg về phê duyệt chương trình Du lịch nông thôn trong xây dựng NTM; số 924/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh, giai đoạn 2021 - 2025. Để Hội thảo thành công tốt đẹp, Tiến sĩ Bùi Thanh Tùng Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố đề nghị các đại biểu tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo và mạnh dạn nêu lên những tồn tại, hạn chế, những khó khăn trong công cuộc xây dựng nông nghiệp, nông thôn thông minh trong giai đoạn hiện nay.

Nguồn: Cổng thông tin Điện tử TP. Hải Phòng

Toàn văn Bài phát biểu của Ông Mai Quang Thịnh - Sáng lập VN Check