Chính sách Cộng tác viên

Kính gửi Quý anh chị Cộng tác viên ! 

Cộng tác viên của VN Check là người sẽ tư vấn, hỗ trợ về các sản phẩm - dịch vụ đến khách hàng (các doanh nghiệp sản xuất và phân phối sản phẩm, hàng hóa ra thị trường). Chúng tôi trân trọng thông báo chính sách cho anh chị Cộng tác viên (CTV) với những nội dung như sau:

VN Check với mô hình kinh doanh Business to Business (B2B) tập trung vào mối quan hệ khách hàng của các anh chị CTV. Chúng tôi sẽ nhường toàn bộ quyền lợi bán hàng cho hệ thống CTV theo phân cấp, có tính kế thừa trọn đời. Chính vì vậy, chúng tôi tập trung vào việc đào tạo, huấn luyên và phát triển CTV thay vì triển khai các chiến dịch marketing rầm rộ. Chúng tôi chia sẻ cho CTV  với chính sách như sau:

Lưu ý quan trọng: Khi quý vị đạt doanh số 3 tỷ đồng, quý vị có thể đề nghị mở Văn phòng đại diện thuộc Tỉnh và hưởng quyền lợi của Văn phòng đại diện khi hỗ trợ tất cả các CTV trong Tỉnh.

Căn cứ vào mức chiết khấu này, chúng tôi sẽ tổ chức hệ thống văn phòng đại diện, chi nhánh để hỗ trợ như sau: