TCVN 11041-2:2017 - Nông nghiệp Hữu cơ: Trồng trọt (Tóm tắt )

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với trồng trọt hữu cơ và thu hái tự nhiên. Không áp dụng tiêu chuẩn cho canh tác thủy canh và khí canh.

Nguyên tắc chính của trồng trọt hữu cơ

1- Duy trì và tăng cường độ phì của đất: Sử dụng các biện pháp tự nhiên để cải thiện độ phì nhiêu và cấu trúc đất, chống xói mòn.

2 -Giảm thiểu tài nguyên không tái tạo: Hạn chế sử dụng nguồn tài nguyên không tái tạo và vật liệu đầu vào không có nguồn gốc nông nghiệp.

3 - Tái chế chất thải: Sử dụng chất thải và phụ phẩm có nguồn gốc thực vật và động vật làm phân bón.

4 - Cân bằng sinh thái: Bảo tồn và khuyến khích đa dạng sinh học tại khu vực sản xuất.

5 - Phòng ngừa dịch hại: Sử dụng biện pháp phòng ngừa dịch hại như chọn giống kháng sâu bệnh, luân canh cây trồng và bảo vệ thiên địch.

(Hình ảnh minh họa: VN Check truy xuất nguồn gốc tại Univers Farm Organics theo tiêu chuẩn Hữu cơ USDA và EU Organics)

Nông nghiệp hữu cơ là một chủ đề được rất nhiều người tiêu dùng quan tâm, để hiểu rõ về nội dung Tiêu chuẩn thực hành canh tác Nông nghiệp Hữu cơ trong Trồng trọt va fthu hái tự nhiên, VN Check có bài viết giới thiệu và hướng dẫn tóm tắt cho Và con hiểu những nét cơ bản về Tiêu chuẩn Quốc gia này. Tiêu chuẩn được ban hành năm 2017 bới Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Quá trình phát triển luôn đòi hỏi sự cập nhật liên tục nhằm mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục tiêu chuẩn này và gửi thông báo đến Quý Bà con.  


I - CÁC YÊU CẦU CỤ THỂ VỀ CANH TÁC HỮU CƠ

1 - Khu vực sản xuất

 • Phải được khoanh vùng, có vùng đệm hoặc hàng rào vật lý tách biệt với khu vực không sản xuất hữu cơ.
 • Bảo vệ khu vực sản xuất hữu cơ khỏi ô nhiễm từ nguồn nước và không sử dụng cây trồng trong vùng đệm làm sản phẩm hữu cơ.

2 - Chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ

 • Giai đoạn chuyển đổi: ít nhất 12 tháng cho cây hàng năm và 18 tháng cho cây lâu năm.
 • Giai đoạn chuyển đổi có thể kéo dài hoặc rút ngắn tùy theo đánh giá nguy cơ và các bằng chứng liên quan.

3 - Duy trì sản xuất hữu cơ

4 - Sản xuất song song và sản xuất riêng rẽ

5 - Quản lý hệ sinh thái và đa dạng sinh học

 • Không thực hiện các hoạt động có tác động tiêu cực đến các khu bảo tồn.
 • Tăng cường đa dạng sinh học bằng cách áp dụng luân canh, xen canh, và trồng cây che phủ đất.

6 - Lựa chọn loài và giống cây trồng

 • Không sử dụng giống cây trồng biến đổi gen.
 • Ưu tiên giống hữu cơ, giống bản địa, và giống không qua xử lý hóa chất.

7 - Quản lý đất

 • Duy trì độ phì và hoạt tính sinh học của đất bằng các biện pháp sinh học và vật lý.
 • Sử dụng các chất được quy định trong Phụ lục A khi cần thiết.

8 - Quản lý nước

 • Sử dụng nước hợp lý, tránh lãng phí và ô nhiễm.

9 - Quản lý phân bón

 • Chỉ sử dụng phân bón và chất ổn định đất có nguồn gốc thiên nhiên và được quy định trong Phụ lục A.

10 - Quản lý sinh vật gây hại

 • Áp dụng các biện pháp sinh học, vật lý và cơ học để phòng ngừa và kiểm soát sinh vật gây hại.
 • Sử dụng các chất được quy định trong Phụ lục A trong trường hợp cần thiết.

11 - Kiểm soát ô nhiễm

 • Vệ sinh sạch sẽ trang thiết bị, dụng cụ trước khi sử dụng trong sản xuất hữu cơ.
 • Sử dụng vật liệu che phủ đất thân thiện với môi trường và xử lý triệt để các vật liệu khác.

12 - Thu hái tự nhiên

 • Khu vực thu hái tự nhiên phải được khoanh vùng cụ thể và không sử dụng các chất cấm.
 • Thu hái không làm xáo trộn môi trường sống tự nhiên.

13 - Các công nghệ không thích hợp

14 - Các chất được phép sử dụng trong trồng trọt hữu cơ

 • Chỉ sử dụng các chất được quy định trong Phụ lục A khi thực sự cần thiết.

14 - Kế hoạch sản xuất hữu cơ

15 - Ghi chép, lưu giữ hồ sơ, truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm

 

II - THU HÁI TỰ NHIÊN

1 - Khu vực thu hái: Phải được xác định rõ ràng và tách biệt khỏi khu vực ô nhiễm.

2 - Điều kiện thu hái: Không sử dụng các cấm trong vòng 36 tháng trước khi thu hái, và không làm xáo trộn môi trường tự nhiên.

III - CÁC CHẤT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG

Danh mục các chất được phép sử dụng trong trồng trọt hữu cơ bao gồm phân bón và chất ổn định đất có nguồn gốc từ động vật, thực vật và các khoáng chất tự nhiên, với các điều kiện sử dụng cụ thể.


 

Tiêu chuẩn này hướng tới việc bảo vệ môi trường, duy trì cân bằng sinh thái, và sản xuất nông sản an toàn, bền vững. Để canh tác hữu cơ hiệu quả, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia của chúng tôi qua HOTLINE 024 6258 6258 để được hỗ trợ