Phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cùng Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN Nghệ An

Sáng nay, ngày 09 tháng 7 năm 2024, Công ty Cổ phần Công nghệ và Số hóa Toàn cầu đã phối hợp với Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học về việc triển khai, áp dụng Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN vào thực tiễn. Chương trình cam kết hỗ trợ 100 chủ thể sản xuất, kinh doanh là Hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh đã được thông qua.

Phát biểu tại Hội thảo, Ông Ngô Hoàng Linh - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ tỉnh Nghệ An đã chia sẻ các nội dung liên quan đến hoạt động chuyển đổi số của Tỉnh bao gồm:

Một là: Tăng cường hoạt động đào tạo nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu chuyển đổi số của Tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

Hai là: Các chủ  trương, chính sách của Tỉnh đã và đang triển khai, áp dụng nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Nghệ An.

Ba là: Một số kết quả chuyển đổi số điển hình đã đạt được trong thời gian qua và định hướng của Tỉnh trong giai đoạn mới.

(Ông Ngô Hoàng Linh Ông Mai Quang Thịnh ký kết thỏa thuận hợp tác)

Tham dự và chia sẻ tại Hội thảo, Ông Mai Quang Thịnh - Nhà sáng lập VN Check, Tổng Giám đốc  Công ty Cổ phần Công nghệ và Số hóa Toàn cầu đã phát biểu, cảm ơn sự đón tiếp, tổ chức chu đáo buổi hội thảo khoa học, tạo điều kiện để công ty giới thiệu công nghệ và áp dụng trên địa bàn Tỉnh. Ông Thịnh công nhận sự cố gắng triển khai một số nội dung chuyển đổi số của Trung tâm và đề nghị Trung tâm phối hợp một số nội dung cụ thể như sau:

1 - Phối hợp cùng Công ty tổ chức chương trình đào tạo, tập huấn cho các chủ thể sản xuất, kinh doanh xây dựng mô hình điểm để nhân rộng ra toàn Tỉnh. Qua đó tìm ra các mô hình tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và đảm bảo 7 nguyên tắc theo Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ ngày 28/3/2024.

2 - Tập huấn chuyển giao công nghệ, cho 100 chủ thể sản xuất, kinh doanh sử dụng Nhật ký canh tác điện tử (ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo) vào thực tiễn sản xuất. Sử dụng tem truy xuất nguồn gốc và chống giả của VN Check để bảo vệ thương hiệu cho sản phẩm, hàng hóa.

3 - Công ty Cổ phần Công nghệ và Số hóa Toàn cầu đề nghị  được tài trợ gói hỗ trợ 120.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng) cho 100 chủ thể là Hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

Kết thúc chương trình Hội thảo khoa học, hai bên đã ký cam kết khung hợp tác giữa Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ tỉnh Nghệ An và Công ty Cổ phần Công nghệ và Số hóa Toàn cầu để làm căn cứ tổ chức thực hiện.