Làm việc với Trung Tâm Thông tin Ứng dụng Chuyển giao KHCN Tỉnh Thanh Hóa

Chiều nay, ngày 08 tháng 7 năm 2024, Đoàn công tác của Công ty Cổ phần Công nghệ và Số hóa Toàn cầu đã có buổi làm việc với Trung Tâm Thông tin Ứng dụng Chuyển giao Khoa Học và Công Nghệ Thanh Hóa. Chương trình cam kết hỗ trợ 100 chủ thể sản xuất, kinh doanh là Hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh đã được thống nhất triển khai.

Dự hội nghị, Ông Trần Văn Thắng - Giám đốc Trung Tâm Thông tin Ứng dụng Chuyển giao Khoa Học và Công Nghệ Thanh Hóa đã phát biểu và chia sẻ một số chủ trương, chính sách của Tỉnh Thanh Hóa về các nội dung chuyển đổi số nói chung và Tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Các nội dung đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển đổi số từ công tác đào tạo, chuyển giao các công nghệ mới.

(Ảnh Ông Trần Văn Thắng - Giám đốc Trung tâm chia sẻ)

Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Mai Quang Thịnh nêu rõ ba mục tiêu chính trong chuyến công tác lần này, đó là:

1 - Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số nông nghiệp cho các chủ thể sản xuất, kinh doanh là Hợp tác xã, doanh nghiệp thông qua các chương trình tập huấn, hõ trợ, tài trợ, xây dựng mô hình điểm. Qua đó tìm ra các mô hình tuân thủ 7 nguyên tắc của Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ ngày 28/3/2024.

2 - Tập huấn chuyển giao công nghệ cho chủ thể sản xuất, kinh doanh là Hợp tác xã, doanh nghiệp sử dụng Nhật ký canh tác điện tử (ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo) vào thực tiễn sản xuất. Sử dụng tem truy xuất nguồn gốc và chống giả của VN Check để bảo vệ thương hiệu cho sản phẩm, hàng hóa.

3 - Công ty Cổ phần Công nghệ và Số hóa Toàn cầu đã cam kết tài trợ gói 120.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng) cho 100 chủ thể sản xuất, kinh doanh là Hợp tác xã, doanh nghiệp. Với yêu cầu tuân thủ các nguyên tắc của tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký.

(Ảnh Ông Mai Quang Thịnh - Tổng Giám đốc Công ty chia sẻ về Dự án VN Check)

Kết thúc nội dung Hội nghị, hai bên đã ký kết các thỏa thuận khung hợp tác và thống nhất kế hoạch triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và những năm tiếp theo.