Hình thức thanh toán

CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN CỦA VN CHECK

I. HÌNH THỨC THANH TOÁN:

Tuân thủ các quy định của Bộ tài chính về thủ tục, chứng từ và hoá đơn cho hai phương thức thanh toán sau:

1. Tiền mặt: Thanh toán tại văn phòng VN Check hoặc do nhân viên thu hộ.

2. Chuyển khoản: Chuyển khoản bắt buộc với đơn hàng lơn hơn 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng vào tài khoản công ty. Thông tin chuyển khoản:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ SỐ HOÁ TOÀN CẦU

SỐ TÀI KHOẢN: 01111 6866 9999

NGÂN HÀNG CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI (MBBANK) - CHI NHÁNH MỸ ĐÌNH

 

II. QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN:

1. Trả trước: Đơn hàng yêu cầu thanh toán 100%.

2. Trả một nửa đơn hàng: Đơn hàng yêu cầu thanh toán 50% khi Đặt hàng và thanh toán phần còn lại sau khi Nhận hàng.

3. Trả sau: Khách hàng sử dụng xong mới thanh toán (tuân thủ Hợp đồng nguyên tắc)

 

III. XỬ LÝ THANH TOÁN, CHẬM THANH TOÁN:

1. Thanh toán châm: Phạt thanh toán chấp theo quy định thanh toán tại Hợp đồng nguyên tắc.

2. Khởi kiện: Hoạt động gây tổn thất về tài sản, uy tín nghiêm trọng cho VN Check sẽ được chúng tôi khởi kiện với cơ quan toà án kinh tế.