VN Check gồm những sản phẩm nào, tính năng gì?

Trả lời:

Câu hỏi được rất nhiều đơn vị quan tâm đó là: "VN Check có phù hợp với tôi không?". Chúng tôi khẳng định rằng VN Check phù hợp với tất cả các Sản phẩm - dịch vụ liên quan đến TXNG. Tuy nhiên, để tuân thủ sứ mệnh của mình, chúng tôi tập trung và nhóm các sản phẩm sau:

1. Tem chống hàng giả:

2. Tem quản lý bán hàng:

3. Tem truy xuất nguồn gốc (TXNG) về Quy trình phân phối sản phẩm:

4. Tem TXNG về công nghệ sản xuất:

5. Tem TXNG về giống, nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất và môi trường:

6. Tem TXNG theo yêu cầu cụ thể của từng khách hàng:

Với nhóm 6 sản phẩm đã được chúng tôi phát triển, VN Check hiểu rõ những gì chúng tôi mang đến cho quý vị. Nếu cần tư vấn cụ thể về Quy trình phân phối, tiêu chuẩn và Quản lý hệ thống TXNG, quý vị vui lòng liên hệ với HOTLINE của VN Check để được hỗ trợ.