Tổ chức sự kiện thương niên thế nào?

VN Check tổ chức các sự kiện thường niên theo phân cấp quản lý:

1 - Sự kiện Offline:

- Hàng năm công ty sẽ tổ chức 02 sự kiện Vinh danh tại Thành phố Hồ Chí Minh vào Tháng 6 và tại Hà Nội vào Tháng 12.

- Hàng quý, các chi nhánh tổ chức sự kiện Offline theo lịch:

  • Chi nhánh Miền Bắc tổ chức vào Tháng 3.
  • Chi nhánh Miền Nam tổ chức vào tháng  (cùng với công ty).
  • Chi nhánh Miền Trung - Tây Nguyên tổ chức vào tháng 9.

 

2 - Sự kiện Online:

- Chi nhánh tổ chức theo dõi Online vào các Quý còn lại, trình chiếu zoom cho mọi người xem.

- Văn phòng Đại diện tổ chức Zoom vào các Tháng còn lại.

 

3 - Tài liệu tổ chức sự kiện: TẢI VỀ TẠI ĐÂY

3.1 - Kế hoạch tổ chức sự kiện

3.2 - Kịch bản Tổ chức sự kiện

3.3 - Tờ trình đề nghị kinh phí.

3.4 - Danh sách Cộng tác viên lên cấp được vinh danh.

3.5 - Danh sách Cộng tác viên và Nhân viên xuất sắc năm.

3.6 - Tài liệu khác (nếu có)