GIẢI PHÁP NHẬT KÝ ĐIỆN TỬ

600.000
(VND)
  • Quản lý Diện tích tối thiểu  02  ha / năm
  • Quản lý Nhân sự tối đa  02  người / năm

            (thêm 01 người +50.000 VND)

 

  • Quản lý Tối đa  03  loại cây trồng / năm

            (thêm 01 loại cây trồng +50.000 VND)

 

  • Quản lý Vật tư tối đa  05  chủng loại

 

(Thời hạn 01 năm, chưa bao gồm VAT)

Đơn hàng đã gửi thành công!
Lỗi! Đặt hàng thất bại!

Vui lòng điền thông tin bên dưới để gửi đơn hàng cho chúng tôi.

Đặt hàng ngay