Lựa chọn loại tem

BYE BYE FAKE

250
VNĐ/Chiếc
 • Hệ thống Chống hàng giả thông minh.
 • Truy xuất thông tin sản phẩm.

BUY NOW

500
VNĐ/Chiếc
 • BYE BYE FAKE (Plus).

 • TXTT Bán hàng.

GOOD PRODUCTS

1.000
VNĐ/Chiếc

Elite of Vietnam

2.500
VNĐ/Chiếc
 • Good Products (Plus).
 • TXNG Công nghệ sản xuất

(Việt Nam ra thế giới)

Elite of World

5.000
VNĐ/Chiếc
 • Elite of Vietnam (Plus).
 • Truy xuất nguồn gốc Giống, Quy trình và môi trường (USDA, EU Organics)

NUMBER ONE

 • 0.5 - 1% giá trị (tùy số lượng) sản phẩm (lớn hơn 1 triệu đồng).
 • Tùy chỉnh theo công nghệ và thiết bị.
 • Tùy chỉnh theo nhu cầu khách hàng.