Đội ngũ của VN Check gồm những ai?

Trả lời:

Trải qua hơn 2 năm phát triển và hoàn thiện công nghệ, đến nay VN Check đã tự tin đưa ra thị trường sản phẩm Tem TXNG với tên NUMBER ONE. Để khẳng định vị trí thương hiệu của VN Check, chúng tôi đã và đang tiến hành thử nghiệm trên 10 doanh nghiệp sản xuất nông sản - thực phẩm, thực phẩm chức năng và dược liệu.  Để có được kết quả đó, chúng tôi vô cùng cảm ơn sự góp mặt của Ban điều hành, Ban cố vấn và Ban tư vấn dự án đã đóng góp tâm huyết cho VN Check.

BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

SÁNG LẬP VIÊN

1. Fouder and CEO: Mai Quang Thịnh

2. Co-Founder: Nguyễn Bình Minh

3. Co-Founder: Đào Thị Huyền Sâm

 

BAN CỐ VẤN:

1. Ông: Nguyễn Đình Thắng - Cố vấn chiến lược

2. Ông: GS-TS. Nguyễn Hữu Ninh - Cố vấn đối ngoại

3. Ông: PGS-TS. Đào Thế Anh - Cố vấn về KH Nông nghiệp

4. Ông: TS. Trần Văn Thanh - Cố vấn chuyên môn về YHCT

5. Ông: TS. Lê Quý Kha - Cố vấn chuyên môn về KHKT Nông nghiệp

6. Bà: TS. Dương Kim Liên - Cố vấn NC thị trường và Xúc tiến thương mại.

 

BAN TƯ VẤN:

1. Ông: Lê Minh Tuấn

2. Ông: Nguyễn Học Viện

3. Ông Trần Tuấn Linh...