Tiến độ nâng cấp các phiên bản trong năm 2021-2022

Quý vị thân mến, lịch dự kiến update của VN Check sẽ được triển khai theo tiến độ như sau:

NỘI DUNG CHI TIẾT TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY GHI CHÚ
 Mobile App (CH Play)    Đã đăng ký và vận hành phiên bản thương mại  22/05/2021 11/09/2021  Đăng ký công ty và liên tục cập nhật
 Mobile App (App Store)  Đã đăng ký 22/05/2021 31/12/2021  Đã duyệt mã DUNS, chờ Apple duyệt tài khoản
 VN Check Producers  Nâng cấp mới nhất 2.2.1 01/10/2021 31/12/2021  Cập nhật nhật ký điện tử
 VN Check Business  Nâng cấp mới nhất 2.2.1 01/10/2021 31/12/2021  Cập nhật vai trò tổ trưởng (rút gọn)
 VN Check Traceability  Nâng cấp mới nhất 2.2.1 01/10/2021 31/12/2021  Cập nhật truy xuất thông tin trên Blockchain
 Agri Map  Bản đồ Nông nghiệp - Phiên bản 1.0 01/10/2021 25/06/2022  Phát hành mới
 Nhật ký điện tử  Nhật ký điện tử - Phiên bản 1.0 01/10/2021 25/06/2022  Phát hành mới
 VN Check 2.3  Traceability for VietGAP 01/10/2021 31/12/2022  Hoàn thiện hệ thống theo tiêu chí VietGAP
 VNcheck.com  Hệ thống quản lý Cộng tác viên 01/10/2021 31/12/2022  Đăng ký, quản lý đơn hàng, quản lý CTV cấp dưới
 AI 2.0  Tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo (FPT.AI) 01/10/2021 31/12/2022  Xác minh danh tính mọi thành viên tham gia
 Blockchain 2.0  Hiển thị hệ thống Blokchain trên Mobile 01/10/2021 31/12/2022  Phiên bản Mobile
IoT 2.0  Tích hợp hệ thống IoT vào VN Check Producer 01/10/2021 31/12/2022 Tự động hóa quy trình sản xuất Nông nghiệp
IoT 2.1  Tịch hợp hệ thống IoT vào VN Check Business 01/10/2021 31/12/2022 Tự động hóa quy trình giám tiêu chuẩn Logistic
Sàn TMĐT Demo Tích hợp 20 gian hàng lên Sàn TMĐT 01/01/2020 31/12/2022  Thử nghiệm hệ thống O2O

Dự vào kế hoạch này, chúng tôi sẽ công bố các phiên bản tiếp theo của VN Check.